Przychodnia "Śródmieście"
1 Poradnia Ogólna
2 Poradnia Dziecięca
3 Poradnia Zdrowia Psychicznego
4 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
5 Dział Rehabilitacji Medycznej