CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W RACIBORZU

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

DIAGNOSTĘ     LABORATORYJNEGO


OSOBY ZAINTERESOWANE PROPONOWANYM STANOWISKIEM

PROSIMY O OSOBISTE SKŁADANIE DOKUMENTÓW (PRAWO

WYKONYWANIA ZAWODU, CV)WRAZ Z KLAUZULĄ RODO,

SIEDZIBIE FIRMY .

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TEL.32 415 37 28 WEW. 25

CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W RACIBORZU

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ


OSOBY ZAINTERESOWANE PROPONOWANYM STANOWISKIEM

PROSIMY O OSOBISTE SKŁADANIE DOKUMENTÓW (PRAWO

WYKONYWANIA ZAWODU, CV)WRAZ Z KLAUZULĄ RODO,

SIEDZIBIE FIRMY.

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TEL.32 415 37 28 WEW. 25

CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W RACIBORZU

ZATRUDNI 

PSYCHOLOGA KLINICZNEGO 

TEL. KONT. 32 415 37 28 LUB   32 415 47 84


Centrum Zdrowia

47-400 Racibórz
ul. Klasztorna 10


INFORMACJA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą  Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Centrum Zdrowia sp z oo z siedzibą w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia sp z oo z siedzibą
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:
celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane:
- Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
- organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r., poz. 1318 wraz z późniejszymi zmianami).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
6. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679,
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych. Dla celów dowodowych, Spółka prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu  celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny pracownika do pracy, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.