„Centrum Zdrowia" Sp. z o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Raciborzu rozpoczął działalność od 1 stycznia 2004r. w wyniku restrukturyzacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez pracujący w tej placówce od wielu lat wyspecjalizowany personel medyczny .

Zakład świadczy usługi medyczne w kilku placówkach:

Nasi pacjenci korzystają z pomocy poradni podstawowej opiek zdrowotnej dla dorosłych i dzieci oraz licznych poradni specjalistycznych takich jak: poradni zdrowia psychicznego i poradni uzależnień - jedynych w mieście i okolicach z kontraktem z NFZ, poradni neurologicznej, laryngologicznej, poradni dla kobiet, poradni stomatologicznych, gabinetów rehabilitacyjnych i poradni medycyny pracy (w tym badań kierowców).
Jako jedyni w powiecie świadczymy usługi w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki medycznej.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, która ma do dyspozycji najnowszy sprzęt medyczny.
Wykonujemy w szerokim zakresie badania laboratoryjne, a także badania diagnostyczne w poszczególnych poradniach.
Laboratorium mieści się w Poradni „Ocicka" przy ul. Ocickiej 51a, gdzie znajduje się specjalistyka, co znacznie przyspiesza diagnostykę i proces leczenia.

Naszym priorytetem jest zdrowie pacjenta i jego zadowolenie z naszych usług, a ideą profesjonalna i kompleksowa opieka medyczna od noworodka do wieku złotego.