Poradnia Medycyny Pracy

Poniedziałek

09.00 - 11.00    lek. med. M.Szuścik

Wtorek

08.00 - 11.00    lek. med. M. Szuścik

Środa 09.00 - 12.00    lek. med. A. Szatoń
Czwartek

09.00 - 12.00    lek. med. A. Szatoń

Piątek

09.00 - 12.00    lek. med. A. Szatoń

.

Racibórz ul. Ocicka 51 A

tel. 451 051 404

CENNIK

MEDYCYNY PRACY

obowiązujący od 1 listopada 2023.

Lp.

Nazwa badania

Ilość

Cena w zł.

1.

Badanie lekarza medycyny pracy

1

60,00

2.

badanie laryngologiczne/ konsultacja laryngologiczna

1

50,00

3.

badanie neurologiczne/ konsultacja neurologiczna

1

50,00

4.

badanie okulistyczne/ konsultacja okulistyczna

50,00

5.

badanie audiometryczne

1

30,00

6.

spirometria

1

30,00

7.

badanie EKG

1

30,00

8.

zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej ( RTG)

1

55,00

9.

badanie lekarskie osób w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1,A2, A,B1, B, B+E i T ubiegających się o uzyskanie lub przedłużających ważność uprawnień do kierowania pojazdami. kierowców

1

200,00

10.

badanie lekarskie osób ubiegających się o uzyskanie ważności uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1 + E, C, C+E, D1, D1 +E i D i D+E

1

200,00

11.

badanie psychologiczne kierowców ( transport towarowy, przewóz osób, instr. nauki jazdy, pojazdy uprzywilejowani )

1

150,00

12.

badania psychologiczne kierowców samochodów służbowych, przedstawicieli handlowych, kierowców samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych

1

85,00

13.

badania psychologiczne operatorów suwnic, wózków jezdniowych, ciężkiego sprzętu budowlanego, wysokościowe )

1

85,00

14.

konsultacja psychologiczna ( widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie)

1

30,00

15.

wydanie zaświadczenia lek.

1

7,00

16.

badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonane równocześnie z bad.profilaktycznym

1

40,00

17.

badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych jako osobne badanie

1

50,00

BADANIA LABORATORYJNE

- morfologia

- OB.

- mocz

- badanie WR

1

1

1

1

12,00

8,00

10,00

12,00

Dodatkowe badania laboratoryjne i inne nie ujęte w cenniku zlecone przez lekarza Poradni Medycyny Pracy płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w tut. jednostce.