Pracownia Audiometrii

Racibórz, ul. Ocicka 51a
Tel.: 32 415 54 35

Poniedziałek 08.00 - 15.35
Wtorek 08.00 - 15.35
Środa 10.25 - 18.00
Czwartek 08.00 - 15.35
Piątek 08.00 - 15.35

Audiometr z tympanometrem
Urządzenie akustyczne służące do diagnostyki zaburzeń organicznych narządu słuchu. Podstawowym elementem audiometrii jest generator akustyczny. Odbieranie tonów przez badanego odbywa się w drodze przewodnictwa kostnego lub powietrznego. Regulator natężenia dźwięku wyskalowany jest w decybelach HL. W czasie badania pacjent sygnalizuje odczuwanie dźwięku o odpowiednim zakresie.